Elektro → Sikkerhet

FSE høyspenning (FSE-050)


Beskrivelse
Høyspenning i henhold til FSE forskriften.

Dette kurset vil bli tilgjengelig i løpet av kort tid. Ta kontakt for nærmere informasjon.
Innhold
  • Kostnadsbesparelse ved nettbasert sertifisering i elektrobedrifter.pptx
  • Test 2 - Audio
  • Test 1 - Video
  • Test 3 - Video (direct)
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres