Generell førstehjelp

Grunnleggende førstehjelp (FA-011)


Beskrivelse
Dette kurset dekker den grunnleggende førstehjelpskompetansen norske bedrifter er lovpålagt å gi sine medarbeidere i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Det omhandler blant annet følgende emner:

⦿ Takling av nød- og krisesituasjoner
⦿ Bevissthetskontroll
⦿ Sideleie
⦿ Brystkompresjon
⦿ Kunstig åndedrett
⦿ Fallulykke med potensiell hodeskade og tap av bevissthet
⦿ Brystsmerter/hjerteinfarkt med tap av bevissthet
⦿ Hjerneslag med tap av bevissthet
⦿ Pustevansker knyttet til astma/KOLS
⦿ Hvordan man forholder seg til nødsentralen (1-1-3)
⦿ Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner

NB: Det anbefales at kurset tas på vanlig PC/laptop (Windows/Mac/Linux). Per i dag er det ikke lagt opp til støtte for mobile enheter. Anbefalt nettleser er Google Chrome.
Innhold
 • Introduksjon
 • Grunnleggende førstehjelp
 • Før du går videre
 • Bevissthetskontroll, sideleie, hjerte-/lungeredning, brystsmerter
 • Om seksjonen
 • Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112)
 • Kontrollprøve: FA-GE-112
 • Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215)
 • Kontrollprøve: FA-GE-215
 • Brystsmerter - Bevisstløs pasient (FA-GE-195)
 • Kontrollprøve: FA-GE-195
 • Fallulykke, pustevansker, hjerneslag
 • Om seksjonen
 • Fallulykke - Bevisstløs pasient med hodeskade (FA-GE-143)
 • Kontrollprøve: FA-GE-143
 • Pustevansker - Astma/KOLS (FA-GE-155)
 • Kontrollprøve: FA-GE-155
 • Hjerneslag - Bevisstløs pasient (FA-GE-246)
 • Kontrollprøve: FA-GE-246
 • Psykisk mestring av nød- og krisesituasjoner
 • Om seksjonen
 • Takling av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-305)
 • Kontrollprøve: FA-GE-305
 • Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-308)
 • Rapportering til nødsentral (FA-GE-103)
 • Praktisk del
 • Om seksjonen
 • Bevissthetskontroll og sideleie - Praktisk del (FA-GE-112-P)
 • Hjerte- og lungeredning - Praktisk del (FA-GE-215-P)
 • Hovedprøve og fullføring av kurset
 • Om hovedprøven
 • Hovedprøve
 • Fullføring og sertifisering
Fullføringsregler
 • Du må fullføre enhetene «Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112) , Kontrollprøve: FA-GE-112, Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215), Kontrollprøve: FA-GE-215, Brystsmerter - Bevisstløs pasient (FA-GE-195), Kontrollprøve: FA-GE-195, Fallulykke - Bevisstløs pasient med hodeskade (FA-GE-143), Kontrollprøve: FA-GE-143 , Pustevansker - Astma/KOLS (FA-GE-155), Kontrollprøve: FA-GE-155, Hjerneslag - Bevisstløs pasient (FA-GE-246), Kontrollprøve: FA-GE-246, Takling av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-305), Kontrollprøve: FA-GE-305, Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-308), Rapportering til nødsentral (FA-GE-103), Bevissthetskontroll og sideleie - Praktisk del (FA-GE-112-P), Hjerte- og lungeredning - Praktisk del (FA-GE-215-P), Hovedprøve»
 • Leads to a certificate with a duration: 1 år