Generell førstehjelp

Førstehjelp og bruk av hjertestarter (FA-105)


Beskrivelse
Kurset omhandler bruk av hjertestarter. I tillegg tar det for seg emner som bevissthetskontroll, sideleie, hjerteinfarkt, hjerte- og lungeredning, fallulykker og takling av nød- og krisesituasjoner.

Kurset er uformet for å gi grunnleggende kompetanse innen livreddende førstehjelp med fokus på bruk av hjertestarter

TEORETISK DEL

⦿ Takling av nød- og krisesituasjoner
⦿ Bevissthetskontroll
⦿ Sideleie
⦿ Brystkompresjon
⦿ Kunstig åndedrett
⦿ Brystsmerter/hjerteinfarkt med tap av bevissthet
⦿ Hodeskade ved fallulykke
⦿ Basiskunnskaper om hjertestartere
⦿ Bruk av hjertestarter dersom du er alene med pasienten
⦿ Bruk av hjertestarter dersom det er flere tilstede som kan hjelpe deg
⦿ Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner
⦿ Hvordan man forholder seg til nødsentralen (1-1-3)

PRAKTISK DEL

Den praktiske delen består av en serie med øvelser som gjelder følgende delkurs:

⦿ Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112)
⦿ Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215)
⦿ Bruk av hjertestarter – 2 livreddere (FA-DE-150)

PRØVER

Kurset består av 8 korte kontrollprøver.

Ved fullføring av alle delkurs og kontrollprøver tar kurstakeren en endelig prøve med et utvalg av spørsmålene som ble besvart i kontrollprøvene. Kursbevis utstedes når denne prøven er bestått.

KRITERIER FOR GODKJENNING AV KURSET

1. Den teoretiske delen er gjennomført
2. Den teoretiske prøven er bestått
3. Den praktiske delen er gjennomført i henhold til utleverte instrukser
4. HMS-/sikkerhetsansvarlig hos arbeidsgiver har signert kursbeviset og dermed gått god for at den praktiske delen har blitt gjennomført

- - - - - -

NB: Det anbefales at kurset tas på vanlig PC/laptop (Windows/Mac/Linux). Per i dag er det ikke lagt opp til støtte for mobile enheter. Anbefalt nettleser er Google Chrome.
Innhold
 • Introduksjon
 • Førstehjelp og bruk av hjertestarter
 • Før du går videre
 • Basiskunnskaper
 • Om seksjonen
 • Bruk av hjertestarter - Basiskunnskaper (FA-DE-140)
 • Kontrollprøve: FA-DE-140
 • Bevissthetskontroll, sideleie, hjerte-/lungeredning, brystsmerter
 • Om seksjonen
 • Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112)
 • Kontrollprøve: FA-GE-112
 • Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215)
 • Kontrollprøve: FA-GE-215
 • Brystsmerter - Bevisstløs pasient (FA-GE-195)
 • Kontrollprøve: FA-GE-195
 • Fallulykke - Bevisstløs pasient med hodeskade (FA-GE-143)
 • Kontrollprøve: FA-GE-143
 • Bruk av hjertestarter
 • Om seksjonen
 • Bruk av hjertestarter - 1 livredder (FA-DE-147)
 • Kontrollprøve: FA-DE-147
 • Bruk av hjertestarter - 2 livreddere (FA-DE-150)
 • Kontrollprøve: FA-DE-150
 • Psykisk mestring av nød- og krisesituasjoner
 • Om seksjonen
 • Takling av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-305)
 • Kontrollprøve: FA-GE-305
 • Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-308)
 • Rapportering til nødsentral (FA-GE-103)
 • Praktisk del
 • Om seksjonen
 • Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112-P)
 • Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215-P)
 • Bruk av hjertestarter - 2 livreddere (FA-DE-150-P)
 • Hovedprøve og fullføring av kurset
 • Om hovedprøven
 • Hovedprøve
 • Fullføring og sertifisering
Fullføringsregler
 • Du må fullføre enhetene «Bruk av hjertestarter - Basiskunnskaper (FA-DE-140), Kontrollprøve: FA-DE-140, Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112) , Kontrollprøve: FA-GE-112, Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215), Kontrollprøve: FA-GE-215, Brystsmerter - Bevisstløs pasient (FA-GE-195), Kontrollprøve: FA-GE-195, Fallulykke - Bevisstløs pasient med hodeskade (FA-GE-143), Kontrollprøve: FA-GE-143, Bruk av hjertestarter - 1 livredder (FA-DE-147), Kontrollprøve: FA-DE-147, Bruk av hjertestarter - 2 livreddere (FA-DE-150), Kontrollprøve: FA-DE-150, Takling av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-305), Kontrollprøve: FA-GE-305, Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-308), Rapportering til nødsentral (FA-GE-103), Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112-P), Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215-P), Bruk av hjertestarter - 2 livreddere (FA-DE-150-P), Hovedprøve»
 • Leads to a certificate with a duration: 1 år