Elektro → Sikkerhet

FSE lavspenning for sakkyndig personell (FSE-045)


Beskrivelse
Dette kurset er rettet mot sakkyndig personell (el-fagarbeidere) og er utformet for å dekke kravene i FSE forskriften og ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg. Det omhandler blant annet nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.
Innhold
 • Introduksjon
 • FSE lavspenning for sakkyndig personell
 • Før du går videre
 • Mål for HMS, sikkerhetsfilosofi, risikovurdering, førstehjelp, innrapportering
 • Om delkurs 1
 • Delkurs 1: FSE lavspenning for sakkyndig og instruert personell (EL-SA-201)
 • Kontrollprøve: EL-SA-201
 • Forskriftens formål og virkeområde, definisjoner, ansvar, dispensasjon
 • Om delkurs 2
 • Delkurs 2: FSE lavspenning for instruert personell (EL-SA-202)
 • Kontrollprøve: EL-SA-202
 • Organisering, planlegging, prosedyrer, innrapportering av ulykker, adgang
 • Om delkurs 3
 • Delkurs 3: FSE lavspenning for sakkyndig personell (EL-SA-203)
 • Kontrollprøve: EL-SA-203
 • Arbeid på frakoblet anlegg og under spenning, vedlikehold, tilsyn, vedtak, klage
 • Om delkurs 4
 • Delkurs 4: FSE lavspenning for sakkyndig personell (EL-SA-204)
 • Kontrollprøve: EL-SA-204
 • Førstehjelp ved fallulykke, strømgjennomgang og elektrisk lysbue
 • Om seksjonen
 • Fallulykke - Bevisstløs pasient med hodeskade (FA-GE-143)
 • Kontrollprøve: FA-GE-143
 • Lavspent strømgjennomgang - Bevisstløs pasient (EL-FA-136)
 • Kontrollprøve: EL-FA-136
 • Lysbue - Brannskader i ansikt og på armer (EL-FA-125)
 • Kontrollprøve: EL-FA-125
 • Hovedprøve og fullføring av kurset
 • Om hovedprøven
 • Hovedprøve
 • Fullføring og sertifisering
Fullføringsregler
 • Du må fullføre enhetene «Delkurs 1: FSE lavspenning for sakkyndig og instruert personell (EL-SA-201), Kontrollprøve: EL-SA-201, Delkurs 2: FSE lavspenning for instruert personell (EL-SA-202), Kontrollprøve: EL-SA-202, Delkurs 3: FSE lavspenning for sakkyndig personell (EL-SA-203), Kontrollprøve: EL-SA-203, Delkurs 4: FSE lavspenning for sakkyndig personell (EL-SA-204), Kontrollprøve: EL-SA-204, Fallulykke - Bevisstløs pasient med hodeskade (FA-GE-143), Kontrollprøve: FA-GE-143, Lavspent strømgjennomgang - Bevisstløs pasient (EL-FA-136), Kontrollprøve: EL-FA-136, Lysbue - Brannskader i ansikt og på armer (EL-FA-125), Kontrollprøve: EL-FA-125, Hovedprøve»
 • Leads to a certificate with a duration: 1 år