Industri → Førstehjelp

Førstehjelp og hjertestarter for industribedrifter (FA-IN-205)


Beskrivelse
Kurset omhandler bruk av hjertestarter. I tillegg tar det for seg emner som blant annet bevissthetskontroll, sideleie, hjerteinfarkt, hjerte- og lungeredning, takling av nød- og krisesituasjoner, elektrisk lysbue og lavspent strømgjennomgang.

Målgruppen er industribedrifter som ønsker å gi sine medarbeidere grunnleggende kompetanse innen livreddende førstehjelp med fokus på bruk av hjertestarter

TEORETISK DEL

⦿ Takling av nød- og krisesituasjoner
⦿ Bevissthetskontroll
⦿ Sideleie
⦿ Brystkompresjon
⦿ Kunstig åndedrett
⦿ Brystsmerter/hjerteinfarkt med tap av bevissthet
⦿ Basiskunnskaper om hjertestartere
⦿ Bruk av hjertestarter dersom du er alene med pasienten
⦿ Bruk av hjertestarter dersom det er flere tilstede som kan hjelpe deg
⦿ Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner
⦿ Hvordan man forholder seg til nødsentralen (1-1-3)
⦿ Lysbue - Brannskade i ansikt og på armer - Bevisst pasient
⦿ Lavspent strømgjennomgang - Bevisstløs pasient

PRAKTISK DEL

Den praktiske delen består av en serie med øvelser som gjelder følgende delkurs:

⦿ Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112)
⦿ Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215)
⦿ Bruk av hjertestarter – 2 livreddere (FA-DE-150)

PRØVER

Kurset består av 8 korte kontrollprøver.

Ved fullføring av alle delkurs og kontrollprøver tar kurstakeren en endelig prøve med et utvalg av spørsmålene som ble besvart i kontrollprøvene. Kursbevis utstedes når denne prøven er bestått.

KRITERIER FOR GODKJENNING AV KURSET

1. Den teoretiske delen er gjennomført
2. Den teoretiske prøven er bestått
3. Den praktiske delen er gjennomført i henhold til utleverte instrukser
4. HMS-/sikkerhetsansvarlig hos arbeidsgiver har signert kursbeviset og dermed gått god for at den praktiske delen har blitt gjennomført

- - - - - -

NB: Det anbefales at kurset tas på PC/laptop (Windows/Mac/Linux). Per i dag er det ikke lagt opp til støtte for mobile enheter.
Innhold
 • Introduksjon
 • Førstehjelp og hjertestarter for industribedrifter
 • Før du går videre
 • Basiskunnskaper
 • Om seksjonen
 • Bruk av hjertestarter - Basiskunnskaper (FA-DE-140)
 • Kontrollprøve: FA-DE-140
 • Bevissthetskontroll, sideleie, hjerte-/lungeredning, brystsmerter, hodeskade
 • Om seksjonen
 • Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112)
 • Kontrollprøve: FA-GE-112
 • Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215)
 • Kontrollprøve: FA-GE-215
 • Brystsmerter - Bevisstløs pasient (FA-GE-195)
 • Kontrollprøve: FA-GE-195
 • Fallulykke - Bevisstløs pasient med hodeskade (FA-GE-143)
 • Kontrollprøve: FA-GE-143
 • Strømgjennomgang og Lysbue
 • Om seksjonen
 • Lavspent strømgjennomgang - Bevisstløs pasient (EL-FA-136)
 • Kontrollprøve: EL-FA-136
 • Lysbue - Brannskader i ansikt og på armer (EL-FA-125)
 • Kontrollprøve: EL-FA-125
 • Bruk av hjertestarter
 • Om seksjonen
 • Bruk av hjertestarter - 1 livredder (FA-DE-147)
 • Kontrollprøve: FA-DE-147
 • Bruk av hjertestarter - 2 livreddere (FA-DE-150)
 • Kontrollprøve: FA-DE-150
 • Psykisk mestring av nød- og krisesituasjoner
 • Om seksjonen
 • Takling av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-305)
 • Kontrollprøve: FA-GE-305
 • Etterreaksjoner som følge av nød- og krisesituasjoner (FA-GE-308)
 • Rapportering til nødsentral (FA-GE-103)
 • Hovedprøve og fullføring av teoretisk del
 • Om hovedprøven
 • Hovedprøve
 • Praktisk del
 • Om seksjonen
 • Bevissthetskontroll og sideleie (FA-GE-112-P)
 • Hjerte- og lungeredning (FA-GE-215-P)
 • Bruk av hjertestarter - 2 livreddere (FA-DE-150-P)
 • Fullføring av kurset
 • Fullføring
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Fører til sertifisering med varighet: 1 år